Vazníkové konstrukce

...
...
...

Střecha z vazníkové konstrukce je složena z mnoha prvků, tudíž lze jen velmi obtížně a pracně zateplit pomocí izolačních desek nebo rohoží. Velkým problémem jsou zde mnohačetné spoje a tedy tvorba tepelných mostů. Postupným foukáním izolace můžeme vytvořit neporušenou vrstvu bez mezer a tepelných mostů.

...
...