Polystyrenové kuličky

tepelná a akustická izolace vyráběná recyklací polystyrenu

...
...
...

Jedná se o tepelnou a akustickou izolaci vyráběnou recyklací polystyrenu. Jsou to celé kuličky. Používá se pro izolování vnitřních konstrukcí i velice složitých tvarů střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah. Ideální pro aplikaci při nemožnosti vstupu do střešních a mezikrokevních prostorů a to realizací pomocí vykružených otvorů z obývaných místností, především v případě SDK konstrukce stropů a příček. Pro svou vlastnost „tekutosti“ lze s určitostí tvrdit, že z několika málo vykružených otvorů je bez tepelných mostů zateplen veškerý prostor za SDK. Nízké zatížení konstrukce stropu.

Pro realizaci foukné izolace kuličkovým polysterenem využíváme materiál s označením BALIZOL.

Vlastnosti polystyrenových kuliček

Součinitel tepelné vodivosti ʎ = 0,037 W/m.K
Faktor difuzního odporu µ = 1,2-1,5
Objemová hmotnost 15-19 kg/m3
Třída reakce na oheň E

Technický list Balizol ve formátu PDF ke stažení

cena od 790 Kč/m3